Projekt Grada Rijeke Građanski odgoj i obrazovanje dobio priznanje Udruge gradova za inovacije i najbolju praksu

Aktualno 28. ožujka 2017

Projekt Građanski odgoj nagrađen priznanjem

Dans je u Zagrebu projekt Grada Rijeke Građanski odgoj nagrađen priznanjem Udruge gradova za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi INpuls. Priznanje je preuzeo gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. Projekt Grada Rijeke proglašen je najboljim u kategoriji “Grad građana” kao najbolja praksa, inače u kategoriji s najviše nominiranih gradova odnosno projekata. Prilikom proglašenja dobitnika priznanja INpuls, među ostalim je istaknuto kako se kod riječkog projekta Građanski odgoj i obrazovanje radi o posebno inovativnoj inicijativi Grada, pogodnoj za primjenu i u drugim sredinama.

Eksperimentalni program

Grad Rijeka je od ove školske godine u pete razrede OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ Vežica, OŠ Trsat, OŠ-SE Dolac, OŠ-SE San Nicolo eksperimentalno uveo program Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO). Od iduće školske godine, 2017./2018., planirano je u provođenje ovog programa uključiti sve zainteresirane riječke škole. Grad Rijeka, u želji za izgradnjom boljeg društva, odlučio je umjesto metode sanacije posljedica problema, orijentirati se na prevenciju i uvesti Građanski odgoj i obrazovanje u škole. Rijeka je time postala prvi grad u Hrvatskoj koji je preuzeo inicijativu, ne čekajući da se situacija na nacionalnoj razini promjeni i da se napokon napravi korak ka sustavnom uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja u škole. Učenici na nastavi koriste materijal u obliku priručnika i mape koji je izradio Grad Rijeka. Izrađeni priručnik prvi je takav priručnik za učenike u Hrvatskoj koji na jednom mjestu objedinjava svih šest dimenzija Građanskog odgoja i obrazovanja.

Za više informacija možete posjetiti sljedeću poveznicu: https://www.rijeka.hr/projekt-grada-rijeke-gradanski-odgoj-obrazovanje-dobio-priznanje-udruge-gradova-inovacije-najbolju-praksu/

S. M.