Marko Filipović

Marko Filipović rođen je 22. srpnja 1980. godine u Rijeci.

Fakultetsku diplomu stekao je 2004. i od tada radi kao diplomirani inženjer građevinarstva. Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Društva građevinskih inženjera. Do izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke bio je zaposlen kao nadzorni inženjer u Institutu IGH.

Osim aktivnosti u raznim županijskim i gradskim odborima, od 2005. – 2009. bio je član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da bi 2009. postao gradski vijećnik te predsjednik Odbora za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U Forumu mladih SDP-a Hrvatske obnašao je dužnost međunarodnog tajnika od 2008. – 2010. Tijekom istog razdoblja bio je i član Nadzornog odbora International Union of Socialist Youth. U okviru političkog angažmana pohađao je mnoge međunarodne edukacijske i druge skupove te političke škole. Od 2012. član je Glavnog odbora SDP-a.

e-mail:  marko.filipovic@rijeka.hr