Članci s oznakom ‘urbana aglomeracija’

  • Usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020.

    urbana aglomeracija rijeka

    Urbana aglomeracija Rijeka dobila strategiju Urbana aglomeracija Rijeka dobila je strategiju nakon usvajanja na Gradskome vijeću Grada Rijeke kao nositelja izrade strateškog dokumenta uz prethodno pribavljena mišljenja Partnerskog vijeća te mišljenja svih jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. rađena je prema Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih […]