Europskim sredstvima izrada dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Aktualno 4. travnja 2017

Drugi kolosijek omogućit će uspostavu gradsko-prigradske željeznice

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na kolegiju zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije kojom će se graditi drugi kolosijek, izvršiti obnova i modernizacija pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Grad Rijeka, Primorsko goranska županija, Grad Bakar i Općina Matulji potpisat će Sporazum kojim će, svaki u određenom postotku, sufinancirati dio nacionalne komponente izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.  Za izradu predmetne projektne dokumentacije u studenom 2015. godine potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – sektor prometa u iznosu od 85% prihvatljivih troškova čiji je ukupan procijenjeni iznos 10 milijuna eura. Preostalih 15%  sredstava je nacionalna komponenta koju su dužne sufinancirati navedene jedinice  lokalne i regionalne samouprave. Sporazumom je obuhvaćena izrada studije izvodljivosti, studije financijske i ekonomske analize, studije utjecaja na okoliš, izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola.

Kako je naglasio gradonačelnik Obersnel dionica pruge od Škrljeva do Šapjana prolazi kroz centar grada i predstavlja potencijal koji se može povoljno iskoristiti za brz i učinkovit prijevoz ljudi na području grada i njegove okolice.  Izgradnja drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge i uspostava gradsko-prigradske željeznice je od 2003. g. predviđena gradskim prostornim planovima, a također sastavni je dio Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020. godine, u smislu globalnog pozicioniranja Rijeke razvojem riječkog prometnog pravca.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.rijeka.hr/europskim-sredstvima-izrada-dokumentacije-izgradnju-drugog-kolosijeka-dionici-skrljevo-rijeka-jurdani/

S. M.