U SDP Rijeke

Marko Filipović

Predsjednik Gradske organizacije SDP Rijeke

Vojko Braut

Potpredsjednik Gradske organizacije SDP Rijeke

Sandra Krpan

Potpredsjednica Gradske organizacije SDP Rijeke

Marin Barać

Član Predsjedništva 
Gradske organizacije SDP Rijeke

Željko Jovanović

Član Predsjedništva 
Gradske organizacije SDP Rijeke

Vojko Obersnel

Član Predsjedništva 
Gradske organizacije SDP Rijeke

Loris Rak

Član Predsjedništva 
Gradske organizacije SDP Rijeke

Walter Volk

Tajnik Gradske organizacije SDP Rijeke
Članovi Gradskog odbora Gradske organizacije SDP Rijeke:

Danijela Bradamante
Adam Butigan
Kristian Čarapić
Tania Čaušević
Goran Gračanin
Petra Karanikić

Adelina Kunst
Nikola Lazić
Tamara Martinčić
Astrid Massari
Stefan Mataja-Mafrici
Sanjin Matijević
Mia Mihelčić

Duško Milovanović
Saša Pešut
Petar Petrinić

Nadia Poropat
Irena Vukosavljević
Jadranka Žikić