U SDP Rijeka

Vojko Obersnel

Vojko ObersnelPredsjednik Gradske organizacije SDP Rijeka

Gradonačelnik Grada Rijeke

Marko Filipović

Marko FilipovićPotpredsjednik Gradske organizacije SDP Rijeka

Zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke

Walter Volk

Walter VolkPotpredsjednik Gradske organizacije SDP Rijeka

Stručni suradnik u Gradskoj organizaciji SDP Rijeka

Vojko Braut

Član Predsjedništva Gradske organizacije SDP Rijeka

Željko Jovanović

Član Predsjedništva Gradske organizacije SDP Rijeka

Sandra Krpan

Članica Predsjedništva Gradske organizacije SDP Rijeka

Loris Rak

Član Predsjedništva Gradske organizacije SDP Rijeka

Gradski odbor

Članovi Gradskog odbora Gradske organizacije SDP Rijeka

Adam Butigan
Mirjana Dvorny
Gabrijela Gorijanac Kapša
Ozren Gruičić
Ivan Ivaniš
Ivana Jurčić
Pavao Komadina
Dragica Marač
Tamara Martinčić

 

 

Marko Mataja-Mafrici
Sanjin Matijević
Duško Milovanović
Goran Palčevski
Nadja Poropat
Vuk Prica
Mirjana Rumora
Ivo Simper
Dinko Tamarut
Irena Vukosavljević