U lokalnoj samoupravi

Vojko Obersnel
GRADONAČELNIK GRADA RIJEKE

Marko Filipović
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA RIJEKE

Vojko Braut
Član Gradskog vijeća Grada Rijeke

dr. sc. Aleksandar Bulog
Član Gradskog vijeća Grada Rijeke

dr. sc. Petra Karanikić
Članica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Sandra Krpan
Članica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Tamara Martinčić
Članica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Duško Milovanović
Član Gradskog vijeća Grada Rijeke

Čedomir Salević
Član Gradskog vijeća Grada Rijeke