U lokalnoj samoupravi

Marko Filipović

GRADONAČELNIK GRADA RIJEKE

Sandra Krpan

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA RIJEKE

Goran Palčevski

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA RIJEKE

Danijela Bradamante
Članica Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Kristian Čarapić
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Željko Jovanović
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

 

Petra Karanikić
Članica Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Duško Milovanović
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Petar Petrinić
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Nadia Poropat
Članica Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Ivana Prica
Članica Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke