U lokalnoj samoupravi

Vojko Obersnel

GRADONAČELNIK GRADA RIJEKE

Marko Filipović

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA RIJEKE

Vojko Braut
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

dr. sc. Aleksandar Bulog
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

dr. sc. Petra Karanikić
Članica Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

 

Sandra Krpan
Članica Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Tamara Martinčić
Članica Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Duško Milovanović
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke

Vuk Prica

Vuk Prica
Član Gradskoga vijeća 
Grada Rijeke