U SDP Primorsko-goranske županije

Erik Fabijanić

Erik FabijanićPotpredsjednik Županijske organizacije SDP PGŽ

Loris Rak

Loris RakPotpredsjednik Županijske organizacije SDP PGŽ

Marko Filipović

Član Predsjedništva Županijske organizacije SDP PGŽ

Željko Jovanović

Član Predsjedništva Županijske organizacije SDP PGŽ

Gabrijela Gorjanac Kapša

Tajnica Županijske organizacije SDP PGŽ

Županijski odbor

Članovi Županijskog odbora Županijske organizacije SDP PGŽ

Vojko Braut
Darko Crnković
Romana Jerković
Ivana Jurčić
Pavao Komadina
Tamara Martinčić
Marko Mataja Mafrici
Sanja Tamarut
Walter Volk