U SDP Primorsko-goranske županije

erik fabijanićErik Fabijanić

Potpredsjednik Županijske organizacije SDP PGŽ

 

Željko Jovanović

Potpredsjednik Županijske organizacije SDP PGŽ

Marko Mataja-Mafrici

Član Predsjedništva Županijske organizacije SDP PGŽ

Walter Volk

Član Predsjedništva Županijske organizacije SDP PGŽ

Gabrijela Gorjanac Kapša

Tajnica Županijske organizacije SDP PGŽ
 Članovi Županijskog odbora Županijske organizacije SDP PGŽ:

Marin Barać
Vojko Braut
Kristian Čarapić
Mila Kožul
Adelina Kunst
Tamara Martinčić
Sanjin Matijević
Petar Petrinić
Gordana Saršon
Sanja Tamarut
Irena Vukosavljević