Gradsko vijeće usvojilo Gradonačelnikovo polugodišnje izvješće o radu

Aktualno 27. rujna 2012

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je gradonačelnikovo izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. g., kao i polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je gradonačelnikovo izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. g., kao i polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke.

Prihvaćena je Informacija o aktivnostima na odlagalištu komunalnog otpada Viševac i ŽCGO Marišćina. Također, Vijeće je za novog ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti  imenovalo Slavena Tolja, a za ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka  Goranu Tuškan Mihočić, koja je taj posao i do sada obavljala.

Više možete pročitati ovdje.

D. V.