Vojko Obersnel – naš kandidat za Gradonačelnika!

Aktualno 11. listopada 2012

Gradski odbor SDP Rijeke jednoglasno podržao Vojka Obersnela u kandidaturi za gradonačelnika Grada Rijeke na predstojećim lokalnim izborima

Gradski odbor SDP Rijeke jednoglasno podržao Vojka Obersnela i on kreće u borbu za 5. mandat na čelu Grada Rijeke. Odluka je to Gradskoga odbora Gradske organizacije SDP Rijeke, a na prijedlog Predsjedništva SDP Rijeke.

Vojko Obersnel, prilikom izlaganja svoje kandidature, Gradskom se odboru obratio sljedećim riječima:

“Drago mi je što imam priliku biti kandidatom za gradonačelnika Rijeke za mandat u kojem će Rijeka ući u Europsku uniju. Znamo da se Rijeka najsnažnije razvijala u širem okviru, u okviru velikih multinacionalnih država i u okviru slobodnog kolanja kapitala i znanja. Ulazak u EU ponovna je prilika za Rijeku kao multinacionani i otvoren grad kakav ona svakako je, grad koji je uvijek spreman otvoreno prihvatiti nove izazove.

Vidim bazu riječke konkurentnosti u postojećim komparativnim prednostima – luci, riječkom prometnom pravcu, razvoju intermodalnog transporta, dovršetku Rijeka Gatewaya, otvaranju brodogradnje novim tržištima i suradnji sa Sveučilištem na razvoju novih tehnologija i njihovoj primjeni u gospodarstvu.

Ne namjeravam posustati u inzistiranju na najširem, javnom, svima dostupnom standardu komunalnih usluga, kulturnih i rekreacijskih sadržaja i socijalne zaštite.

A duboko vjerujem da moje dugogodišnje iskustvo gradonačelnika, predsjednika udruge gradova, veliko međunarodno iskustvo i dobro poznavanje pravnog okvira RH i EU jamči optimalnu prilagodbu i razvoj Rijeke unutar EU.

Ulazak u EU najuzbudljiviji je trenutak u novijoj povijesti našeg grada, raditi za dobrobit Rijeke u ovom je vremenu najveći izazov koji mogu zamisliti.

Poveznica na Facebook vijest: https://www.facebook.com/sdprijeka/posts/369430496465643?__xts__%5B0%5D=68.ARDbky98qaxUGjtjuH51tmQcalzdqQNwKnBQYHsQUDH2AkaiZv9og0ORkaiEy7OoQHG0W807CpxGjIcDGMtsvgSx2euh2Wjq25H34NLaQhVUoog_HwgL45rE65AZI8CRhXZVFE8xJpLHDIlVX5sjDnrprQ_mDY-fmsWfIEvQQ1O5Gxt1U4sy&__tn__=-R

D. V.