Druga tema: 8. – 25. ožujka

Aktualno 8. ožujka 2013

Kako Rijeku razvijati u društvu znanja

Otvoreni su Razgovori o Rijeci 2020. na temu “Kako Rijeku razvijati u društvu znanja?”

Iako izrazito povoljnog geostrateškog položaja, Rijeka je s 44km2 jedan od najgušće naseljenih hrvatskih gradova. Nedostatak prostora te potreba za očuvanjem prirodnih resursa definiraju granice rasta.

Na temu raspoloživosti prirodnih resursa i ekonomske krize, Europska unija donijela je strateški dokument Europe 2020 kojim se održivi rast planira na temeljima poduzetništva, novih znanja i inovacija.

U postindustrijskoj ekonomiji znanja, za stvaranje novih proizvoda i usluga te osiguravanje novih tržišta, koriste se informacije i znanje kao glavni resursi. Izgrađeno na ekonomiji znanja, društvo znanja podrazumijeva umreženost zajednice s ciljem ostvarivanja visoke kvalitete življenja za sve građane.

Riječko Sveučilište, gospodarski subjekti, civilni sektor i Grad Rijeka, imaju tako priliku da znanje i inovacije u perspektivi koriste kao temeljni resurs razvoja, odgovarajući time na prirodna ograničenja ekonomskog rasta.

U Rijeci se intenzivno razvija biotehnologija, a u prijenosu znanja i novih tehnologija iz strojarstva, brodogradnje i građevinarstva u lokalno gospodarstvo, otvaraju se nove mogućnosti za malo i srednje poduzetništvo, kao i za razvoj novih proizvodnih programa u riječkom brodogradilištu 3. maj.

Model suradnje između lokalnih aktera do sada je već primijenjen kroz projekte Znanstveno-tehnologijskog parka, poduzetničkih inkubatora i start-up programa. Grad Rijeka u ovom procesu ima specifičnu ulogu u povezivanju različitih pripadnika zajednice i njihovu umrežavanju.

Razgovor o temi “Kako Rijeku razvijati u društvu znanja?” traje od 8. ožujka do 25. ožujka.

Temeljem prijedloga građana i stavova stručnih ljudi, po zatvaranju ove teme formirat će se zaključak koji će biti objavljen 27. ožujka. O tom će se zaključku raspravljati na okruglom stolu krajem travnja.

Osim na web stranici  www.ri2020.eu građani svoje prijedloge na ovu i ostale dvije teme razgovora mogu uputiti mailom na  info@ri2020.eu kao i poštom na adresu Gradske organizacije SDP-a Rijeka, Ciottina 21, s naznakom “Razgovori o Rijeci 2020.” Jednako tako, na susretima u mjesnim odborima, prisutni građani o svojim će prijedlozima moći razgovarati s Vojkom Obersnelom, a moći će ih sastaviti i predati u pisanom obliku na dan susreta.

Poveznica na Facebook vijest: https://www.facebook.com/321977415387/posts/10151280265110388/?__xts__%5B0%5D=68.ARDLYJJ0LFrBf9ZkZvFHebENNWrOqmqQX9ocAxF_DcDAm21DgAqzjwZNK8n4vbRR7qaONZqK0BqRYh3udklJrKLwXdoXN30_w-3qtxFz7_8JC_og96H5bb9C7SaaCjre36UtbnA&__tn__=-R

D. V.