Novom odlukom o socijalnoj skrbi Grad Rijeka štiti najugroženije slojeve građana

Aktualno 28. veljače 2017

Odluka o socijalnoj skrbi predstavljena na kolegiju gradonačelnika

Na kolegiju gradonačelnika predstavljena je nova Odluka o socijalnoj skrbi (nacrt) kojom su uz postojeće, dodana dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi: uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe, čime se omogućuje ostvarivanje različitih oblika pomoći. Na kolegiju je prihvaćen Nacrt konačnog prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Nacrt konačnog prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Grad Rijeka započeo je 1993. godine s provedbom socijalnog programa, reguliranim Odlukom o socijalnoj skrbi, u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu ili socijalnoj isključenosti.
Zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od državnog standarda, odnosno od onoga na što je Rijeku obvezao Zakon pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Grad Rijeka predstavljaju nadstandard. Kako je naglasio gradonačelnik Obersnel, Grad Rijeka drugačije je od države odredio cenzuse, odnosno minimalna primanja temeljem kojih netko može zatražiti socijalnu pomoć.

Novom odlukom uvodi se uvjet jednoroditeljstva, koji zadovoljava obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu odnosno djeci te su im prihodi za 20% viši u odnosu na minimalne prihode utvrđene za mogućnost primanja određenih oblika gradske socijalne pomoći te uvjet starije radno neaktivne osobe, koji ispunjava osoba u dobi od 65 i više godina, a koja je bez osobnih prihoda, koji se pretežito odnosi na domaćice.

Drugi noviteti

Novom Odlukom propisano je i da Socijalni uvjet ispunjavaju i one osobe koje, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, ostvaruju pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije. U uvjetima prihoda povećan je i uvjet minimalnog prihoda za samce. Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to: samac do 2.300,00 kuna, dvočlano kućanstvo do 2.900,00 kuna, tročlano kućanstvo do 3.900,00 kuna, četveročlano kućanstvo do 5.000,00 kuna, ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700,00 kuna. Novine u Odluci o socijalnoj skrbi su i Pravo na naknadu za troškove isporuke plina, kao dijela troškova stanovanja i Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja koji može ostvariti Korisnik – samac koji ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Ovo pravo korisnik može ostvariti jednom godišnje u obliku poklon bona.

Savjetovanje o nacrtu Odluke

S obzirom na to da je riječ o temi koja se tiče svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana, kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, gradonačelnik Obersnel pozvao je sve zainteresirane da se uključe u Savjetovanje o Odluci o socijalnoj skrbi koje ostaje otvoreno do 13. ožujka 2017.

„Naš je cilj da se Odluka o socijalnoj skrbi uputiti na Gradsko vijeće koje će svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka, kako bi se mogla primjenjivati već od travnja ove godine. Njome će se broj korisnika socijalnih programa povećati za oko 4.500 korisnika, što će proračun opteretiti za dodatnih 5 milijuna kuna. Procjena da se socijalna ugroženost dotiče osoba s bitno većim primanjima od onih koje država priznaje kao minimum, dio je politike koju Grad provodi i svojevrsna politička odluka“, kazao je gradonačelnik te dodao kako je nova porezna reforma, osobama s najnižim primanjima podigla plaće za nekoliko desetaka kuna, ali ih je time ujedno stavila izvan postojećih gradskih cenzusa kojima bi ostvarili znatno veća prava, stoga je bilo potrebno korigirati cenzuse, kako bi ih zaštitili od siromaštva”.

Razne oblike socijalne pomoći protekle je godine koristilo preko 12.000 osoba, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno preko 30 milijuna kuna, ne računajući pomoći koje pružaju gradska komunalna i trgovačka društva.

Za više informacija možete posjetiti sljedeću poveznicu: https://www.rijeka.hr/novom-odlukom-socijalnoj-skrbi-grad-rijeka-stiti-najugrozenije-slojeve-gradana/

S. M.