Razgovori o Rijeci 2020. – uključi se!

Aktualno 7. veljače 2013

Razgovori o Rijeci 2020.

Kandidat za gradonačelnika Vojko Obersnel danas je pokrenuo ciklus “Razgovori o Rijeci 2020.” putem kojih će svoju viziju daljnjeg razvoja grada uskladiti sa stavovima i mišljenjem stručne javnosti i građana Rijeke.

Na web stranici www.ri2020.eu SDP-ov kandidat za gradonačelnika, Vojko Obersnel pokreće “Razgovore o Rijeci 2020.” putem kojih svoju viziju daljnjeg razvoja grada želi uskladiti sa stavovima i mišljenjem stručne javnosti i građana Rijeke.

Temeljem razgovora, koji će se o tri ključne teme voditi od 15. veljače do 15. travnja, Obersnel će sastaviti svoj izborni program, a potom i Strategiju razvoja Rijeke do 2020. godine.

Navedeno razdoblje nadilazi četverogodišnji gradonačelnički mandat, ali je usklađeno sa sedmogodišnjom razvojnom i financijskom strategijom EU, donesenom kao odgovor na krizu. Ove godine Hrvatska ulazi u Europsku uniju, a tim činom i Rijeka se vraća kući, u okruženje kojem je oduvijek i pripadala. Razgovori se upravo i otvaraju u kontekstu tog procesa koji nije jednoznačan, već za Rijeku predstavlja i veliku priliku, ali i specifične izazove čiji ishodi ovise o prilagodbi ovom novom životnom kontekstu.

Obersnel tako navodi tri pitanja ključna za razvoj Rijeke i građane poziva na otvoreni dijalog:

o globalnom pozicioniranju Rijeke na mapi svijeta razvojem riječkog prometnog pravca i logistike koja odražava smisao koncepta povezanosti svih prometnih kapaciteta i optimizacije tokova dobara i znanja,

o društvu znanja i novim radnim mjestima prilagođenim ekonomskim imperativima vremena koji se temelje na dominantnoj ekonomiji znanja i informatičkoj tehnologiji,

o vrijednostima zajednice i dobrobiti svakog pojedinca, društvenoj i socijalnoj uključenosti.

Navedene tri teme sukcesivno će se otvarati za razgovore.

Od 15. veljače do 4. ožujka razgovarat će se o logistici i riječkom prometnom pravcu sa središnjim pitanjem: Kako globalno pozicionirati Rijeku?

Od 8. ožujka do 25. ožujka razgovarat će se o znanju kao neograničenom resursu i o pitanju: Kako Rijeku razvijati u društvu znanja?

Od 29. ožujka do 15. travnja razgovarat će se o uključenost svih građana u zajednicu i o vrijednostima zajednice, slijedom pitanja: Što je zajedničko za sve Riječane?

Po zatvaranju razgovora o svakoj pojedinačnoj temi, svi pristigli prijedlozi i komentari građana, kao i mišljenja i stavovi stručne javnosti, uzet će se u obzir u stvaranju zaključaka. Zaključci će biti objavljivani s obzirom na sukcesivno zatvaranje tema: 6. ožujka, 27. ožujka i 17. travnja. Prije samog formiranja programa, o zaključcima će se još jednom raspraviti na okruglim stolovima sa stručnom javnosti u razdoblju od 20. do 27. travnja.

Osim na navedenoj web stranici, građani svoje prijedloge, komentare i mišljenja o ove tri teme mogu donijeti ili poslati poštom na Gradsku organizaciju SDP-a Rijeka, mailom na info@ri2020.eu, na društvenim mrežama, a već sredinom veljače započinju i druženja s građanima u mjesnim odborima gdje će također moći iznijeti svoj stav o tri osnovne teme riječke budućnosti.

Poveznica na Facebook vijest: https://www.facebook.com/sdprijeka/posts/208338259304945?__xts__%5B0%5D=68.ARAbwvJe-iasw_-5837eTZaSiJo5GrkM2D49i1ctCnRVOv7ggRH7HhexoFXWjKgsYpCgHsTibib69HbIFm0I1souoa0zy1mL8QVhWqOAOPoazENd9zfVkxDtlNGTXcC517vqEAg&__tn__=-R

D. V.