Treća tema: 29. ožujka – 15. travnja

Aktualno 3. travnja 2013

Što je zajedničko za sve Riječane

Otvoreni su Razgovori o Rijeci 2020. na temu “Što je zajedničko za sve Riječane?”

Kontinuirana ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, programe odgoja i obrazovanja, te sportske i kulturne sadržaje, izdvojila su dosad Rijeku kao grad s društvenim standardom koji premašuje hrvatski prosjek i približava Rijeku EU standardima. Kapitalna ulaganja bitno su doprinijela poboljšanju kvalitete življenja mnogih Riječana koji pripadaju različitim generacijama i društvenim skupinama. Zajedničkim djelovanjem i zaslugom Grada, udruga, građanskih inicijativa i pojedinaca, Rijeka je danas grad s obiljem kvalitetnih programa orijentiranih na građane različitih socijalnih i dobnih skupina.

Roditelji za dijete mogu odabrati neki od brojnih sadržaja koje se nude u gradu, dok iznimna aktivnost Matice umirovljenika i klubova umirovljenika pri mjesnim odborima pruža nemjerljiv doprinos životu najstarije generacije Riječana.

Zahvaljujući kvaliteti infrastrukture i dostupnosti socijalnih usluga, ljudi uobičavaju reći kako je “ugodno” živjeti u Rijeci.

No, posljedice ekonomske krize mnoge građane dovode do nepremostivih životnih poteškoća. Pojam siromaštva sve više se zamjenjuje pojmom socijalne isključenosti kao višedimenzionalne prikraćenosti pojedinca u ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom životu. Riziku socijalne isključenosti posebno su izložene socijalno osjetljive skupine: siromašne i nezaposlene osobe, osobe i djeca s invaliditetom, osobe starije životne dobi i manjinske skupine.

Prostor za unapređenje života u zajednici nalazi se upravo u poticanju uključenosti svih građana, bez izuzetka.

Razgovor o temi “Što je zajedničko za sve Riječane?” traje od 29. ožujka do 15. travnja.

Temeljem prijedloga građana i stavova stručnih ljudi, po zatvaranju ove teme formirat će se zaključak koji će biti objavljen 17. travnja. O tom će se zaključku raspravljati na okruglom stolu krajem travnja.

Osim na web stranici www.ri2020.eu  građani svoje prijedloge na ovu i ostale dvije teme razgovora mogu uputiti mailom na info@ri2020.eu kao i poštom na adresu Gradske organizacije SDP-a Rijeka, Ciottina 21, s naznakom “Razgovori o Rijeci 2020.” Jednako tako, na susretima u mjesnim odborima, prisutni građani o svojim će prijedlozima moći razgovarati s Vojkom Obersnelom, a moći će ih sastaviti i predati u pisanom obliku na dan susreta.

Poveznica na Facebook vijest: https://www.facebook.com/321977415387/posts/10151310473125388/?__xts__%5B0%5D=68.ARAyiNuMPuMqCK3aVeAL6yW7a80oxZuUew_9ZBIDrnk5Kx4E9IIRCDJ_10quj3TcGoPQbHNX-L507owS_4Wwo0LH8KM1CBAzahLrl9R9PoT9RoV6tSazaonpWhtdLOE7xs3mzW0&__tn__=-R

D. V.