ZNANOST I NOVE TEHNOLOGIJE U RAZVOJU NOVIH INDUSTRIJA

Najave 4. travnja 2014

Znanost i nove tehnologije

SDP Rijeke poziva vas na okrugli stol Znanost i nove tehnologije u razvoju novih industrija 7. travnja u dvorani Transadrije

17:30 – 18:00 okupljanje sudionika u kongesnoj dvorani Transadria (Riva Boduli 1)

sudionici:

– Tonino Picula – uvodničar, Zastupnik u Europskom parlamentu

tema: Uloga Europskog parlamenta u promicanju kompetitivnosti i održivosti

– Saša Zelenika, Ministarstvo znanosti (MZOŠ), Zamjenik ministra

tema: OBZOR 2020 – strateški okvir EU za istraživanja i inovacije

– Vojko Obersnel, Gradonačelnik Grada Rijeke

tema: Grad Rijeka i EU – projekti u provedbi i pripremi

– Ivo Usmiani, Jadran-galenski laboratorij, Predsjednik uprave

tema: Značaj sveučilista u razvoju farmaceutske industrije i biotehnologije

– Pero Lučin, Sveučilište u Rijeci, Rektor

tema: Sveučilište i pametne specijalizacije u reindustrijalizaciji

– Siniša Hajdaš Dončić, Ministarstvo pomorstva (MPPI), Ministar

tema: Prometna strategija EU

– Pavao Komadina, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, profesor

tema: Razvoj riječkog prometnog pravca danas

19:15 – 20:00 rasprava

20:00 – 21:00 prigodni domjenak uz druženje

Poveznica na Facebook vijest: https://www.facebook.com/sdprijeka/posts/10151942700560388?__xts__%5B0%5D=68.ARAilDwn651vtBrcb9iI9uGgMfr2TLplBgdZ12Sk0BR-QBjyGq8Mtuv3s-Qx_4lV_hpLtaXro4GF60qmXV1euxr6yPUTpfra9NRWGommr_W7s8Rv5AwbG6GYRTrLlOHSVaRvp6g&__tn__=-R

D. V.